പെയ്തുനിറഞ്ഞ പൂരാവേശം…

Web Desk
Posted on May 14, 2019, 5:51 pm

തൃശൂര്‍ പൂരത്തിന് സമാപ്തി കുറിച്ച് തിരുവമ്പാടി, പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിമാര്‍  ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുന്നു

ഫോട്ടോ : ജീ ബി കിരൺ