ഞാൻ എന്റെ കന്യകാത്വം വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ സമീപിക്കുക! ഇത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ആദ്യ പരീക്ഷണം: വീഡിയോ കാണാം

Web Desk
Posted on October 09, 2019, 8:15 pm

ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വേട്ടപ്പട്ടികളും ഓട്ടക്കാരും എന്ന ചിത്രം. ചിത്രം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡോക്കുമെന്ററി എന്ന ജോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ തന്നെ പ്രതിച്ഛായ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒന്നാകും. സിനിമയിൽ ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ വളരെ കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളതുമായ ഒരു കഥ പറയുന്ന ചിത്രം.

ചിത്രത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ജോലികളും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഷൂട്ടിങ്ങും ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. എഡിറ്റിങ്ങും വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. അവ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാടിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.ഇതിന് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൂടി വേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക് സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടങ്കിൽ അറിയിക്കുക. എത്ര ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.