രാജ്യത്ത് വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിച്ചു

Web Desk
Posted on May 23, 2019, 8:08 am

രാജ്യത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിച്ചു. ഏതൊക്കെ പാര്‍ട്ടികളാണ് മുന്നിലെന്നതില്‍ സൂചനകളില്ല. പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റുകളാണ് ആദ്യം എണ്ണി തുടങ്ങിയത്. വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രോംഗ് റൂമുകള്‍ തുറന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് റൂമുകള്‍ തുറന്നത്. വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകള്‍ വോട്ടെണ്ണുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് അടുത്ത നടപടി.

You May Also Like This: