ലോക ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം കുട്ടികളെ ബലി നല്‍കിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകള്‍ പുറത്ത്

ലിമ (പെറു): ലോക ചരിത്രത്തില്‍ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവുമധികം കുട്ടികളെ ബലി നല്‍കിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

ശൂന്യമായിരുന്ന ശവപ്പെട്ടിയില്‍ മമ്മിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍?

രണ്ടായിരത്തിയഞ്ഞൂറ് വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ശവപ്പെട്ടിയില്‍നിന്ന് മമ്മിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. നേരത്തെ

ചരിത്രത്തിലെ ഫാസിസ്റ്റ്‌വല്‍ക്കരണം: ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും തിരുത്തുന്നു

വലിയശാല രാജു ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തില്‍ അവിസ്മരണീയമായ പോരാട്ടങ്ങളാല്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 1857 മെയ്