ഹൈടെക് സ്കൂൾ പദ്ധതികൾ പൂർണ സുതാര്യതയോടെയും ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചും; തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൈറ്റ്

ഹൈടെക് സ്കൂൾ പദ്ധതികൾ പൂർണ സുതാര്യതയോടെയും ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുമാണെന്നും ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി

ലോക്ഡൗണിൽ പട്ടം പറത്തി ഇന്ത്യക്കാർ; കാശുവാരി പട്ടം നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍

കോവിഡ് കാലത്തെ മാനസികസമ്മര്‍ദം കുറയ്ക്കാന്‍ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. വൈറസ്