പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതല്‍ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്; രജിസ്ട്രേഷനു മുൻപുള്ള വാഹനപരിശോധന ഒഴിവാക്കി

പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഷോറൂമില്‍ വെച്ചുതന്നെ അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിക്കും. രജിസ്ട്രേഷനു മുന്നോടിയായുള്ള

മോഡിഫൈ ചെയ്ത ബൈക്കിൽ ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര; പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി , 25000 രൂപ പിഴ

കൊല്ലം ആയൂരിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഇ‑ചെലാന്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഇ‑ചെലാന്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്. മോട്ടോര്‍