പുരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി കമ്പനികള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ജൂണ്‍ ഒന്നിന് സംസ്ഥാനത്ത്‌ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌. എന്നാല്‍ മലപ്പുറത്ത് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് കവറേജ്