സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗത്തിന് പുറമേ മൂന്നാമതൊരു ലിംഗവും കംഗാരുവിന് സമാനമായ സഞ്ചിയുമുള്ള ജീവി; അത്ഭുതപ്പെട്ട് ശാസ്ത്ര ലോകം

കാലിഫോര്‍ണിയ: ഒരു ജീവിയില്‍ തന്നെ ആണ്‍ പെണ്‍ ലിംഗത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങള്‍