കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേധാവി

കോവിഡ് വാക്സിനുകള്‍ക്ക് ഡിസിജിഐ അനുമതി നല്‍കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ