കാലവര്‍ഷം ശക്തം: നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി മാറ്റിവച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കണക്കിലെടുത്ത ്ശനിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി മാറ്റി വെച്ചതായി

ആറാമത് പ്രസിഡന്റ്‌സ് ട്രോഫി ജലോത്സവം അഷ്ടമുടിക്കായലില്‍ മാറ്റുരച്ചു തുടങ്ങി

പ്രസിഡന്‍സ് ട്രോഫി വള്ളംകളി കൊല്ലം അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ ഓള പരപ്പില്‍ ജലരാജാക്കന്മാര്‍ മാറ്റുരച്ചു തുടങ്ങി