ഇന്നുമുതല്‍ ഏകീകൃത ആരാധനാരീതി; ജനാഭിമുഖ കുര്‍ബാന തുടരണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വൈദികരും വിശ്വാസികളും

ജനാഭിമുഖ കുര്‍ബാന ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ സിറോ മലബാര്‍ സഭയിലെ ഭിന്നത രൂക്ഷം. ജനാഭിമുഖ കുര്‍ബാന