ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വ്യക്തികളുടെ ലിംഗപദവി: വ്യവസ്ഥകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി

തിരുവനന്തപുരം: ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വ്യക്തികളുടെ ലിംഗപദവി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍

ബേഠി ബചാവോ, ബേഠി പഠാവോ പ്രഹസനം, പെണ്‍കുട്ടികളുണ്ടാകാത്ത ഗ്രാമങ്ങള്‍ പെരുകുന്നു

ഉത്തരകാശി ; പെണ്‍കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കൂ പെണ്‍കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന കേന്ദ്ര മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ആത്മാര്‍ഥതചോദ്യം