ശബരിമല തീർത്ഥാടനം;അയ്യപ്പഭക്തർക്ക്​ വാക്​സിൻ, ആർ ടി പി സി ആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നു മതി

ശബരിമല ദര്‍ശ്ശനത്തിനെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ്

സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കാൻ മാർഗനിർദേശമായി; ക്ലാസുകള്‍ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ

സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കാൻ മാർഗനിർദേശമായി. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പകുതി വീതം കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്

സിബിഎസ്ഇ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകൾക്കുള്ള പുതിയ മാര്‍ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറങ്ങി

സിബിഎസ്ഇ പുതിയ 2021–2022 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറങ്ങി.