അര്‍ഹരായ മുഴുവനാളുകള്‍ക്കും ഭൂമിയും പട്ടയവും നല്‍കും: മന്ത്രി കെ രാജന്‍

അര്‍ഹരായ മുഴുവനാളുകള്‍ക്കും ഭൂമിയും പട്ടയവും നല്‍കുകയാണ് സര്‍ക്കാറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് റവന്യു-ഭവന നിര്‍മ്മാണ

അര്‍ഹരായ എല്ലാവര്‍ക്കും ഭൂമിയുടെ രേഖ ഉറപ്പാക്കും; മന്ത്രി കെ രാജന്‍

സംസ്ഥാനത്ത് അര്‍ഹരായ എല്ലാവര്‍ക്കും കൈവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ രേഖ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്

പാലക്കാട്ടെ ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് റവന്യു ഭൂമി വിട്ടു നൽകാൻ തീരുമാനം: റവന്യു മന്ത്രി കെ രാജൻ

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുവരുന്ന സ്കൂളുകളിലൊന്നായ പാലക്കാട്ടെ ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ

‘അര്‍ഹരായ എല്ലാവര്‍ക്കും ഭൂമി’; കൈവശം ഭൂമിയ്ക്ക് പട്ടയം പദ്ധതിയ്ക്ക് കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ തുടക്കം

കൈവശഭൂമിയ്ക്ക് പട്ടയം പദ്ധതി റവന്യു വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യ

കുറ്റിയാര്‍വാലി ഭൂമിവിതരണ നടപടികൾ അവസാനഘട്ടത്തില്‍

കുറ്റിയാര്‍വാലിയില്‍ തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അവസാനഘട്ട വിതരണവും പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടിയായി. പട്ടയം