ഡെല്‍റ്റ രൂപം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു; അപകട സാഹചര്യമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

കോവിഡിന്റെ അതി വ്യാപന ശേഷിയുള്ള ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിന് വീണ്ടും രൂപമാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ