ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി സാമ്പത്തിക സര്‍വെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി :സാമ്പത്തികത്തകര്‍ച്ചയുടെ വെല്ലുവിളികള്‍ക്കിടെ നാളെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാറിന്റെ ആദ്യ പൊതു

ജീവിതപദ്ധതികളുടെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ ജീവന്‍തുടിക്കുന്ന സാഹിത്യസൃഷ്ടികള്‍

തിരുവനന്തപുരം: കഥകളും കവിതകളും പറഞ്ഞത് ജീവിതമായിരുന്നു. ജീവിതം പറയുന്ന ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും ഒഴിവാക്കപ്പെടാനാവാത്ത