അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില്പന സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കണം: സിപിഐ ലക്ഷദ്വീപ് ഘടകം

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർഫ്യൂ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കരുതെന്നും അവശ്യ

ഓക്സിജൻ അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കണം: പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു

കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കണമെന്ന്