വിതുരയിൽ കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ; ജീവനറ്റ അമ്മയുടെ അരികില്‍ നിന്ന് മാറാതെ കുട്ടിയാന

വിതുരയ്ക്ക് അടുത്ത് കല്ലാറിൽ കാട്ടാനയെ ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വനാതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന 26-ാം

ഐസ്‌ ഏജ്‌ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു, 42000 വർഷങ്ങൾക്ക്‌ ശേഷം ജനിക്കുന്ന മാമത്തുകൾക്കായി വമ്പൻ സഫാരി പാർക്കും ഒരുങ്ങുന്നു

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് മണ്‍മറഞ്ഞ മാമത്തുകള്‍ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍