അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവനെടുത്തത്‌ പൈനാപ്പിൾ അല്ല, പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ ആയിരുന്നു

പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്നിൽ പൈനാപ്പിളിൽ നിറച്ച സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടി തെറിച്ചു കാട്ടാന ചരിഞ്ഞ

സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ അറിയാമോ? മലപ്പുറത്തെ അപമാനിച്ച മേനകയ്ക്കു മറുപടി

പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്നിൽ ഗർഭിണിയായ ആന സ്‌ഫോടകവസ്‌തു പൊട്ടി ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയ്‌ക്കെതിരെ