പ്രളയാനന്തരം നാടകം

പ്രളയദുരിതമേല്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളില്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്ന വര്‍ത്തമാന പ്രൊഫഷണല്‍ നാടകരംഗത്തെ കുറിച്ചൊരു പ്രത്യാലോചന അജിത് എസ്

വരികള്‍ക്കിടയില്‍

കൃഷ്ണ കേശവ് വംശീയ ചേരിതിരിവിനും ഫാസിസത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മഹാദുരന്തങ്ങളെ ഒരിക്കല്‍