കർഷകസമരം ജനാധിപത്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടി

രാജ്യത്ത് അടുത്തകാലത്തായി പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടിയായി കർഷകപ്രക്ഷോഭമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. എല്ലാതരം എതിർപ്പുകളെയും

കര്‍ഷക സമരം തുടരാന്‍ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം; ട്രാക്ടര്‍ റാലിയടക്കം മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരം നടക്കും

കര്‍ഷക സമരം തുടരാന്‍ കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ കോര്‍ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം.ട്രാക്ടര്‍ റാലിയടക്കം മുന്‍കൂട്ടി

ട്രാക്ടറും വിജയശില്പി

മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കർഷകരുടെ രോഷം മോഡി ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്