കോവിഡ് വാക്സിൻ; 80,000 കോടി ആവശ്യമാണെന്ന സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കാനാവില്ല

കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിനായി സര്‍ക്കാരിന് 80,000 കോടി രൂപ ആവശ്യമാണെന്ന സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

രാജ്യത്ത് 2021 ന്റെ തുടക്കത്തില്‍ കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമായേക്കും: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി

കോവിഡിനെതിരെയുെളള വാക്സിൻ 2021 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയോടെ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. രാജ്യത്ത്