ആഗോളതലത്തില്‍ വ്യാപനം ഉയരുന്നു; ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ 26 ഇരട്ടിയായി കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ചു

വകഭേദങ്ങളുടെ തീവ്രവ്യാപനശേഷിയെ തുടര്‍ന്ന് ആഗോളതലത്തില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുതിച്ചുയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: കൊച്ചിയടക്കമുള്ള നഗരങ്ങൾ കടലെടുക്കുമെന്ന് നാസ

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളെയും ചെറുപട്ടണങ്ങളെയും കടലെടുക്കുമെന്ന് നാസയുടെ പ്രവചനം. കാലാവസ്ഥാ