തത്സമയ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ ചിത്രരചന

Web Desk
Posted on June 13, 2019, 3:29 pm
Exise kollam marathon painting chinnakkada-1 (1)

എക്സൈസ് വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലം മൺസൂൺ മരത്തോണിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം  ചിന്നക്കട ബസ്‌വേയിൽ ക്യാൻവാസിൽ വനിതാ ചിത്രകാരികൾ നടത്തിയ തത്സമയ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ ചിത്രരചന