28 May 2024, Tuesday

Related news

May 17, 2024
May 2, 2024
April 30, 2024
April 12, 2024
April 9, 2024
April 6, 2024
April 2, 2024
March 30, 2024
March 23, 2024
February 29, 2024

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ്: ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ

Janayugom Webdesk
തിരുവനന്തപുരം
February 19, 2023 8:24 pm

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് ഒരു പ്രവാസി മലയാളിക്ക് കേരള സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവും സുതാര്യവുമായ മാര്‍ഗമാണ്. ഈ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഓരോ എൻആർകെക്കും നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പോളും ഭാവിയിലും ലഭ്യമാക്കുന്നു. പ്രവാസി ഐഡി കാർഡിൽ വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന്റെ ആഡ്-ഓൺ പരമാവധി 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നു. കാർഡിന്റെ കാലാവധി 3 വർഷമാണ്.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

നോർക്ക ഐഡി കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന് 2000 രൂപയുടെ അർഹതയുണ്ട്. 4 ലക്ഷം മുതൽ പരമാവധി രൂപ വരെ. സ്ഥിര/ഭാഗിക വൈകല്യത്തിന് 2 ലക്ഷം.

യോഗ്യത

പ്രായം 18–70 വയസ്സ്

കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തേക്ക് സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടും വിസയും ഉള്ള വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ആയ പ്രവാസി ആയിരിക്കണം.

ആവശ്യമായ രേഖകൾ

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സ്കാൻ ചെയ്ത് JPEG ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ മുൻ, വിലാസ പേജിന്റെ പകർപ്പുകൾ
വിസ പേജ്/ ഇക്കാമ/ വർക്ക് പെർമിറ്റ്/ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്.
അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും
രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് രൂപ. ഒരു കാർഡിന് 372

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് പുതുക്കൽ

കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതിക്ക് 3 മാസം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പുതുക്കലിനായി അപേക്ഷിക്കാം
നിശ്ചിത രേഖകളുടെ പകർപ്പുകളും പുതുക്കൽ ഫീസും സമർപ്പിക്കണം.

നോർക്ക പ്രവാസി രക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി (NPRI)

നോർക്ക പ്രവാസി രക്ഷാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് (NPRI) അപേക്ഷിക്കുക
NRK-കൾക്ക് ഗുരുതര രോഗ പരിചരണം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്

കവറേജിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന് (ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം) ഒരു ലക്ഷം
ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് കെയറിന് പുറമെ, അപകട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന്റെ ആനുകൂല്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ആജീവനാന്തം 2 ലക്ഷം രൂപയും സ്ഥിരമായ/ഭാഗിക വൈകല്യത്തിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയും.

യോഗ്യത
കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ള പാസ്‌പോർട്ടും വിസയും ഉള്ള വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ആയ പ്രവാസി ആയിരിക്കണം
പ്രായം 18–60 വയസ്സ്

ദൈർഘ്യം
ഒരു വർഷം, പുതുക്കാവുന്നതാണ്

ആവശ്യമായ രേഖകൾ
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സ്കാൻ ചെയ്ത് jpeg ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ മുൻ, വിലാസ പേജിന്റെ പകർപ്പുകൾ
വിസ പേജ്/ ഇഖാമ/ വർക്ക് പെർമിറ്റ്/ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്
പ്രവാസി വിദ്യാർത്ഥി ഐഡി കാർഡിനുള്ള കോളേജ് / യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ
അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും

അപേക്ഷ ഫീസ്

രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായ 649 രൂപ (പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെ) (ഒരു വർഷത്തേക്ക്) സഹിതം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

പുതുക്കൽ

കാലഹരണപ്പെട്ട തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതുക്കലിനായി അപേക്ഷിക്കാം
നിശ്ചിത രേഖകളുടെ പകർപ്പുകളും പുതുക്കൽ ഫീസും സമർപ്പിക്കണം.

പോളിസിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ

കാൻസർ — ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്
കിഡ്നി പരാജയം (അവസാന ഘട്ടം വൃക്കസംബന്ധമായ പരാജയം) — നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്
പ്രൈമറി പൾമണറി ആർട്ടീരിയൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ- കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്/പൾമണോളജിസ്റ്റ്
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് — ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്
പ്രധാന അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ- ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർ/ജനറൽ സർജൻ
കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈ-പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ- CTVS (കാർഡിയോ തൊറാസിക് & വാസ്കുലർ സർജൻ)
അയോർട്ട ഗ്രാഫ്റ്റ് സർജറി- CTVS (കാർഡിയോ തൊറാസിക് & വാസ്കുലർ സർജൻ)
ഹാർട്ട് വാൽവ് ശസ്ത്രക്രിയ- CTVS (കാർഡിയോ തൊറാസിക് & വാസ്കുലർ സർജൻ)
സ്ട്രോക്ക് — ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്
മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ (ആദ്യ ഹൃദയാഘാതം) — കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്
കോമ — ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്
പൂർണ്ണ അന്ധത — നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ
പക്ഷാഘാതം — ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ജനയുഗം പബ്ലിക്കേഷന്റേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്കായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ഐടി നയപ്രകാരം നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.