ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പാം കോളുകൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഇന്ത്യാക്കാരും, പക്ഷെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇവർക്കാണ്

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ലോകത്തില്‍ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളര്‍ ഐഡി

ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ? എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോ, ഇല്ലേൽ പണികിട്ടും

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: നമുക്ക് എന്ത് സംശയം വന്നാലും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക