സൗജന്യ സേവനം നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്; നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വരുന്നു

കോവിഡ് കാലത്ത് വര്‍ക്ക്ഫ്രംഹോം,ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഏവരും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഗൂഗിള്‍ മീറ്റിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍