ഓക്സ്ഫോഡ് വാക്സിൻ പ്രതീക്ഷയാകുന്നു: വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യം

ബ്രിട്ടിഷ് മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ അസ്ട്രസെനക ഓക്സ്ഫോഡ് സർവകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ച് നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഇന്ത്യ

ആയൂർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് അനുമതി; കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ ഐഎംഎ

ആയൂർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് അനുമതി നൽകിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ.