വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരുചേര്‍ക്കാനുള്ള തീയതി ഫെബ്രുവരി 14ല്‍ നിന്ന് 15 ദിവസം കൂടി നീട്ടണം

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരുചേര്‍ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 14ല്‍

കേരളത്തിന് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ നയം: കാനം

തിരുവനന്തപുരം: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 5,908 കോടി രൂപ

കേരളത്തിന് പ്രളയദുരിതാശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ നയം: കാനം രാജേന്ദ്രന്‍

തിരുവനന്തപുരം: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായ 7 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 5908 കോടി രൂപ

കശുഅണ്ടി വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാർ നിറവേറ്റണം; കാനം

കൊല്ലം: പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കശുഅണ്ടി വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും