കനയ്യകുമാര്‍: രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം കെട്ടിച്ചമച്ചതും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതവും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമായ

മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല, തൊഴില്‍ സംരക്ഷിക്കാനും ആശുപത്രികളും സ്‌കൂളുകളും നിര്‍മ്മിക്കാനുമാണ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്: കനയ്യ

ജനങ്ങൾ സർക്കാരുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല. തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കാനും ആശുപത്രികളും സ്കൂളുകളും മറ്റു