പി കെ വി ദിനം കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ  സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു   

Web Desk
Posted on July 12, 2019, 10:12 pm

എ ഐ വൈ എഫ് കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മറ്റി  സംഘടിപ്പിച്ച  പി കെ വി ദിനം കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ  സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഫോട്ടോ: സുരേഷ് ചൈത്രം