കണ്ണൂരിലെയും മാഹിയിലെയും ടെക്സ്റ്റൈൽമിൽ തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ

കോവിഡ് മഹാമാരി വ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളാകെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുമ്പോഴും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹനടപടികൾ തുടരുന്നു.

കശുഅണ്ടി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ഫാക്ടറി ജീവനക്കാര്‍ക്കും 9,500 രൂപ ബോണസ് അഡ്വാന്‍സ്

കശുഅണ്ടി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍, ഫാക്ടറികളിലെ ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷത്തെ ബോണസ് അഡ്വാന്‍സായി

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല

കോടികൾ സെസ് ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടും ഡൽഹിയിലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കർഷകതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കണം: പി കെ കൃഷ്ണൻ

കോട്ടയം: ദീർഘകാലമായി സാമൂഹ്യ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന കർഷകതൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കർഷകതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതിയെ

ബാംബു കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മുഖംതിരിച്ചു; ഈറ്റ നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികള്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

പത്തനംതിട്ട: ബാംബു കോര്‍പ്പറേഷന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമീപനവും കൂടെ തൊഴിലിനാവശ്യമായ ഈറ്റ ലഭിക്കാത്തതും