15 June 2024, Saturday
CATEGORY

കാവ്യഇതൾ

May 23, 2024

അവളെ കത്തി കൊണ്ട് കൊല്ലരുത് അവൾ വേദനിക്കാതെ മരിക്കും അവളെ സ്നേഹിക്കുക സന്തോഷിപ്പിക്കുക ... Read more

October 16, 2022

മനസ്സിൽ നിനച്ചിരിക്കാതെ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച നിലവിളിക്കാറുണ്ട് അശാന്തിയുടെ വിഘ്നം ആഘോഷങ്ങളിലെ വെളിച്ചത്തിൽപ്പോലും ... Read more

October 2, 2022

കണ്ണുകൾ, അനശ്വര വർണം വിതറും മന - ക്കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ നീ മണ്ണിലെ കലാകാരാ ... Read more

October 2, 2022

എന്റെ ബാല്യങ്ങളിൽ കുങ്കുമച്ചേലായ ചെമ്പനീർ പൂവുടൽ രുധിരംപുരണ്ടുവോ എൻ നാവിലാവോളം അമൃതമിറ്റിച്ചോരാ ജനനിതൻ ... Read more

October 2, 2022

സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പാതകളിലാണ് ഭാവികാലങ്ങളുടെ പടിക്കെട്ടുകൾ കയറിയത് പടികൾ തെളിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് ... Read more

September 25, 2022

ഉറക്കത്തിലയാൾ ഞെട്ടിയുണരുന്നു ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഒരേചിന്തയലട്ടുന്നു ഒരേഒരുകാഴ്ചതെളിയുന്നു ഏതോഖബറിന്നടുത്തായ് വിരിഞ്ഞേനിൽക്കുന്നു കൂട്ടംകൂട്ടമായ് ഗുലാബുകൾ, പനിനീരുകൾ ... Read more

September 25, 2022

പലപ്പോഴും നിനച്ചിരിക്കാതൊരിരുട്ട് അവരെ വന്നു പൊതിയും ദൂരെ, അശാന്തിയുടെ തീരത്തിരുന്നാരോ ദുഖസാന്ദ്രമായി വീണമീട്ടും. ... Read more

September 25, 2022

ഒന്ന് വരൂ വന്നെന്റെ അരികിലിരിക്കൂ നമുക്കല്പം സന്തോഷത്തിന്റെ വൈൻ നുകരാം  രണ്ട് ലോകത്ത് ... Read more

September 25, 2022

ഇക്ഷിതിയിലേറ്റം വിലയെഴുന്ന അക്ഷയഖനിയാണക്ഷരം ഇഷ്ടമായീടുകിലങ്ങെങ്കിലോ തൽക്ഷണം നമ്മെയനുഗമിക്കും എത്ര വിശിഷ്ടമീ യക്ഷരപ്പൂവുകൾ അത്രയങ്ങേകും ... Read more

August 28, 2022

വരികളിലേക്കും വരകളിലേക്കും പാത നീണ്ടത് പണ്ടേ മറന്നൊരുതുമ്പി മുറ്റത്തായി വട്ടം കറങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ ... Read more

August 28, 2022

വികസനം ********”** വികസനം മാന്തിയ കുഴിയിൽ നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരഞ്ഞ എത്ര നിലവിളികളാണ് മൂടപ്പെട്ടത് ... Read more

August 28, 2022

വനത്തിലേക്ക് പറക്കുവാൻ മനസ്സ് വെമ്പുന്നു തീ പിടിച്ചൊരീ ചിറകുമായെങ്ങനെ? നിറകൺ മുന്നിലി ചുവന്ന ... Read more

August 28, 2022

മൗനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതിനുള്ളിലെ ധ്യാനത്തിന്റെ ധൂപസുഗന്ധം നിശബ്ദസംഗീതം പ്രാർത്ഥനാദീപ്തി പ്രതിരോധവീര്യം തീരാത്ത ... Read more

August 21, 2022

ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു മർത്ത്യര- ധർമ്മത്തിൽ മുങ്ങിത്തുടിക്കുന്ന കാലം ധർമ്മത്തിൻ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാം രാമാ ധർമ്മരക്ഷാർത്ഥം ... Read more

August 21, 2022

ഭാരതമണ്ണിൽ നിറയും ഓർമ്മയിൽ മറഞ്ഞോരോ പ്രാണനുകൾ ത്വജിച്ചു വിടർത്തി ഉണർത്തും സുവർണസംസ്കാരം ഇത് ... Read more

August 21, 2022

പുലർച്ചെ അഞ്ചിനെഴുന്നേറ്റ്, ഞാൻ നിനക്കയച്ച ഗുഡ് മോണിംഗ് മറുപടിയില്ലാതെ മരവിച്ചു കിടപ്പാണ്. ഓൺലൈനിൽ ... Read more

August 21, 2022

നിൽക്കൂ സഹോദരാ, ഇത്തിരി നേരമെൻ മുന്നിലായി വന്നു നീയൊന്നു നിൽക്കൂ കാര്യങ്ങളിത്തിരി ചൊല്ലിടാം ... Read more

August 14, 2022

അയ്യോ, വിശക്കുന്നെനിക്കു വിശക്കു- ന്നെനിക്ക് വിശക്കുന്നേ ഏനെന്റെ കാട്ടിലെ കായും കനികളും മാളോരു ... Read more

August 14, 2022

ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സൂര്യൻ എന്നും രാവിലെ കൃത്യസമയത്തു ദിക്കുണ്ട് കാറ്റു വീശുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ ... Read more

August 14, 2022

വലിയൊരു പാറക്കല്ലിൽ എന്റെയും നിന്റെയും പേരുകൾ യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ കൊത്തിവെയ്ക്കുന്നു നാം ... Read more

August 7, 2022

സങ്കല്പരഥത്തിന്റെ ചിറകിൽ നിരുപമയുവതീ, വരുമോ നീ? നിറയും മനസ്സിലെ സ്നേഹാതിരേകം എങ്ങിനെ പറയും വാക്കുകളിൽ! ... Read more

August 7, 2022

രുധിരമണമൊഴുകിവരുമിനി പുഴകൾകടലായ് പ്രളയമഴു പിഴുതെറിയും പ്രകൃതി വരവാകും തിന്മകളിൽ കൊത്തുമഴകിന്റെ ശിലയെല്ലാം വന്മതിലുപോലെയടരുന്ന ... Read more