സപ്ലൈക്കോ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിസമയം ദീർഘിപ്പിക്കരുത്: എഐറ്റിയുസി

സപ്ലൈക്കോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളുടെയും പീപ്പിൾ ബസാറുകളുടെയും പ്രവർത്തിസമയം രാത്രി 7മണി വരെയായി വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിവിൽ

തൊമ്മൻകുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കള്ളുഷാപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഏൽപ്പിക്കണം: എഐടിയുസി

ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടും തുറക്കാതെ കിടക്കുന്ന തൊടുപുഴ റെയിഞ്ചിലെ തൊമ്മൻകുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കള്ളുഷാപ്പുകൾ തൊഴിലാളികളെ

വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത്‌ ഉൾപ്പടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്‌ AITUC തൊഴിൽ അവകാശ സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിച്ചു

വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത്‌ ഉൾപ്പടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്‌ AITUC തൊഴിൽ അവകാശ സംരക്ഷണ