June 5, 2023 Monday
CATEGORY

Fiction

May 23, 2023

ഡി നഗരത്തിലെത്തിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായെന്ന് നാരായണൻ മാഷ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നഗരത്തിലെ അറ്റ്ലാന്റ എന്ന ... Read more

October 2, 2022

കണ്ണുകൾ, അനശ്വര വർണം വിതറും മന - ക്കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ നീ മണ്ണിലെ കലാകാരാ ... Read more

October 2, 2022

എന്റെ ബാല്യങ്ങളിൽ കുങ്കുമച്ചേലായ ചെമ്പനീർ പൂവുടൽ രുധിരംപുരണ്ടുവോ എൻ നാവിലാവോളം അമൃതമിറ്റിച്ചോരാ ജനനിതൻ ... Read more

October 2, 2022

സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പാതകളിലാണ് ഭാവികാലങ്ങളുടെ പടിക്കെട്ടുകൾ കയറിയത് പടികൾ തെളിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് ... Read more

September 25, 2022

ഉറക്കത്തിലയാൾ ഞെട്ടിയുണരുന്നു ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഒരേചിന്തയലട്ടുന്നു ഒരേഒരുകാഴ്ചതെളിയുന്നു ഏതോഖബറിന്നടുത്തായ് വിരിഞ്ഞേനിൽക്കുന്നു കൂട്ടംകൂട്ടമായ് ഗുലാബുകൾ, പനിനീരുകൾ ... Read more

September 25, 2022

പലപ്പോഴും നിനച്ചിരിക്കാതൊരിരുട്ട് അവരെ വന്നു പൊതിയും ദൂരെ, അശാന്തിയുടെ തീരത്തിരുന്നാരോ ദുഖസാന്ദ്രമായി വീണമീട്ടും. ... Read more

September 25, 2022

ഒന്ന് വരൂ വന്നെന്റെ അരികിലിരിക്കൂ നമുക്കല്പം സന്തോഷത്തിന്റെ വൈൻ നുകരാം  രണ്ട് ലോകത്ത് ... Read more

September 25, 2022

ഇക്ഷിതിയിലേറ്റം വിലയെഴുന്ന അക്ഷയഖനിയാണക്ഷരം ഇഷ്ടമായീടുകിലങ്ങെങ്കിലോ തൽക്ഷണം നമ്മെയനുഗമിക്കും എത്ര വിശിഷ്ടമീ യക്ഷരപ്പൂവുകൾ അത്രയങ്ങേകും ... Read more

September 4, 2022

ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കെന്താ ചന്തം! നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ. ചെറുകാറ്റിൽ മുല്ല പൂത്ത മണം. മേലാകെ ... Read more

August 14, 2022

ചന്ദനക്കാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിന്റെ മഴപ്പൊലിമ പരിപാടിക്കിടെ വന്ന ഫോൺ വിളികൾക്ക് കാതോർക്കാൻ ... Read more

August 14, 2022

അയ്യോ, വിശക്കുന്നെനിക്കു വിശക്കു- ന്നെനിക്ക് വിശക്കുന്നേ ഏനെന്റെ കാട്ടിലെ കായും കനികളും മാളോരു ... Read more

August 14, 2022

ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സൂര്യൻ എന്നും രാവിലെ കൃത്യസമയത്തു ദിക്കുണ്ട് കാറ്റു വീശുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ ... Read more

August 1, 2022

ജനറൽ ബോഗി; ഉടലുകളുടെ നിബിഢ വനസ്ഥലി, ആകസ്മിക യാത്രികരുടെ അഭയ സങ്കേതം. തിങ്ങുന്ന ... Read more

July 31, 2022

നാണിച്ചുനിൽക്കുന്ന പൂവിന്നിതൾത്തുമ്പിൽ ഒരുനിലാവിൻചുണ്ടു ചേർത്തുവച്ചു പരിസരംനോക്കാതെ പുണരുന്നമാത്രയിൽ ആദ്യാനുരാഗം അറിഞ്ഞു നിന്നു അതുകണ്ടുമനസി- ... Read more

July 31, 2022

വീട് ഇപ്പോഴും ജാലകം തുറന്നിട്ട് അവളെ വഴിക്കണ്ണയയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും, വാതിൽ തുറന്ന് വച്ച് ഇളവെയിൽ ... Read more

July 31, 2022

പ്രണയ സഞ്ചാരിയുടെ നിത്യാനന്ദം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്താണെന്ന് നിലാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടിവരും ഉറക്കിനെതിരെ നീന്തി ... Read more

July 25, 2022

രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമത്തിൽ ഏതോ ഒരു വെളിപ്പാട് പോലെ ശാന്ത ഭർത്താവിനെ ഉറക്കത്തിൽ ... Read more

July 24, 2022

ഇടവഴികൾ സുരക്ഷിതം നെടുമ്പാതകൾ അരക്ഷിതം അതിരുകളിൽ മതിലുകളാൽ കെട്ടിനിർത്തിയ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെയും പരസ്യപ്പെട്ട് പുറത്തേക്കൊഴുകിയല്ലോ ... Read more

July 24, 2022

നിശാഗന്ധി ഗന്ധർവപ്രിയയിവൾ ഒറ്റ രാവിൻ വിരുന്നുകാരി തമസിലുണരുമീ പുഞ്ചിരി- പ്പൂമുഖം കാണുവാനെത്തുന്നു ഗഗനചാരിയാം ... Read more

July 24, 2022

പ്രണയിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ചെമന്ന പൂക്കളെമാത്രമല്ല, പെട്രോളിനാൽ നനഞ്ഞുകുതിർന്ന് കത്തിയമരുന്നതിനെയും സ്വപ്നം കാണാൻ കെല്പുള്ളവളാകണം! പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ... Read more

July 24, 2022

കുട്ടികളാരോവരച്ച് കീറിയെറിഞ്ഞ കടലാസിൽ പൂക്കുവാനായ് രാത്രിയിലും ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഒരുകാട് ചേക്കേറാനൊരുചില്ല സ്വന്തമില്ലാത്ത ചിറകൊച്ചകളുടെ ... Read more

July 17, 2022

രാവേറെയായി വഴിക്കണ്ണുമായവർ നാഥനെക്കാത്തിരിക്കുന്നു ജന്മനാളിൻ തൊങ്ങൽ വാടുന്നു, കേക്കുമായ് അച്ഛനെന്തെത്തുവാൻ വൈകീ? അമ്മിഞ്ഞ ... Read more