ലേഖനങ്ങൾ

U-VIKRAMAN-(1)

ശേഷിയുള്ളതിന്റെ ശേഷിപ്പ്‌

കാര്യവിചാരം യു വിക്രമൻ മനുഷ്യന്റെ മുത്തച്ഛൻ മർക്കടമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇന്നും ധാരാളമുണ്ട്‌. വാനരശബ്ദത്തിൽത്തന്നെ

കേരള വാർത്തകൾ

ദേശീയ വാർത്തകൾ

aadhar_jpg_1594629f

ആധാർ നിർബന്ധമല്ലെന്ന്‌ പറയുമ്പോഴും നിർബന്ധമാക്കാനൊരുക്കം

ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക്‌ ആധാർ നിർബന്ധമാക്കില്ലെന്ന്‌ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആണയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾക്ക്‌ ആധാർ

Business / Finance

പംക്തികൾ

Agriculture

  • മുയൽ വളർത്തൽ

    കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഹാരരീതി ഇന്ന്‌ ദിനംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. ഫാസ്റ്റ്‌ ഫുഡുകളും മാംസാഹാരവും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്‌

  • പശു വളർത്തൽ: കൃത്രിമ ബീജാധാനം കരുതലോടെ

    ഡോ. സാബിൻ ജോർജ്ജ്‌ ശാസ്ത്രീയ പ്രത്യുൽപാദന പരിപാലനമാണ്‌ ലാഭകരമായ പാലുൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം . ഓരോ

പരിസ്ഥിതി / സാംസ്കാരികം

Inside Janayugom


Search

Back to Top