ലേഖനങ്ങൾ

കേരള വാർത്തകൾ

ldf

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ LDFന്‌ ഉജ്ജ്വല വിജയം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 15 വാർഡുകളിലേക്ക്‌ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന്‌ ഉജ്ജ്വല

ദേശീയ വാർത്തകൾ

Business / Finance

പംക്തികൾ

Agriculture

  • അമിതവണ്ണം നായ്ക്കളിൽ

    ഡോ. സാബിൻ ജോർജ്ജ്‌ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന ഒരു രോഗമായി പോണ്ണത്തടി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

  • കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നവജീവൻ

    കലവൂർ ജ്യോതി കേരളത്തിലെ സമ്പദ്ഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സേവനമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാർഷിക മേഖലയിൽ

പരിസ്ഥിതി / സാംസ്കാരികം

Inside Janayugom


Search

Back to Top